[ЗАЩОТО СМЕ ХОРА ] 21 June, 2010 15:30

 

     Ура, ура, най-после има резултат! Ето го:

"Решен е проблемът с лекарствата за деца с онкохематологични заболявания"

   Хайде честито, живи-здрави и да се виждаме само по приятни поводи!...

 

 **************

 (More)
[ЗАЩОТО СМЕ ХОРА ] 12 June, 2010 09:22

 

Липсващите лекарства за онкоболните деца

 

    Резултат, що се отнася до институции, министерство и др. - няма. Резултат, що се отнася до медии и наши писма - се очаква. (Опитвам се да не се замислям докога ще очакваме и как това чакане се отразява на пряко засегнатите и техните близки).

     Насред известно затишие и състояние близко до вакуум по нашата кауза, попаднах на един сайт за качване на прессъобщения и гарантираното им изпращане до над 250 български медии от всякакъв калибър - електронни, хартиени, регионални, национални и специализирани. 

Press Bulgaria

 (More)

Stop