Всъщност, денят на #BAD14 беше вчера - 16-ти октомври 2014. За първи път от пет години, откакто се включвам в инициативата, закъснявам. Вярно, само с ден, но... Може би се дължи на самата тема - неравенство? Какво значи неравенство? Винаги го е имало, има и ще го има. То е част от живота, част от божествения промисъл. Обратното е утопия, неосъществена досега теория. На практика няма и не може да има равенство. Неравенството е такова, каквото е. Въпросът е как ние се справяме с него? Според мен, ако не си затваряме очите за неравностойно поставените хора, животни, създания, общества..., вече е много добре. Дали именно затова не е избрана тази 'бодлива' тема? За повече гласност, информация и размисли по темата.

 (More)