Всъщност, денят на #BAD14 беше вчера - 16-ти октомври 2014. За първи път от пет години, откакто се включвам в инициативата, закъснявам. Вярно, само с ден, но... Може би се дължи на самата тема - неравенство? Какво значи неравенство? Винаги го е имало, има и ще го има. То е част от живота, част от божествения промисъл. Обратното е утопия, неосъществена досега теория. На практика няма и не може да има равенство. Неравенството е такова, каквото е. Въпросът е как ние се справяме с него? Според мен, ако не си затваряме очите за неравностойно поставените хора, животни, създания, общества..., вече е много добре. Дали именно затова не е избрана тази 'бодлива' тема? За повече гласност, информация и размисли по темата.

Човек винаги може да помага. Винаги може да е добър с равностойни и неравностойни на себе си. Не е ли именно това Смисъла?

В същото време вчера, 16-ти октомври 2014, беше и Световен ден за изкореняване на бедността. Някъде го водят за изкореняване на глада или Световен ден на прехраната. Ето ви още един повод за размисъл и действие, да?


"Изкореняването на глада не е просто самоцел, то е ключова стъпка към един по-справедлив и по-сигурен свят. Гладният човек не е свободен човек"

Кофи Анан, генерален директор на ООН 1997 - 2006 г.


За да могат всички деца по света да знаят тези понятия, които като меню е написала малката ми дъщеря на картинката:


alt

 


Досега съм писала за:


Blog Action Day 2013 - Човешки права (Human Rights)

Blog Action Day 2012 - Силата на Ние (Power of We)

Blog action day 2011 - Храна (Food)

Blog Action Day 2010 - Вода (Water)

Blog Action Day 2009 - Климатични промени (Climat Change)