КРАТКИ МАЙЧИНСКИ ПРОБЛЯСЪЦИ # 2

    
„Мамо, ти излез и затвори вратата. Ние със сестричето ми ще си играем –  аз ще го пазя, не се притеснявай!”

Дори и само заради такива случаи си е струвало да направим второто дете – да ни отървава от първото!

Оле!