КРАТКИ МАЙЧИНСКИ ПРОБЛЯСЪЦИ # 4

  
Отстоявайте родителските си решения!

Ако слушате всички останали (дори и най-близките), ще си мислите, че не правите правилно нито едно единствено нещо. А това не е вярно.


Едно единствено нещо все правите.


😉