КРАТКИ МАЙЧИНСКИ ПРОБЛЯСЪЦИ # 5

  
Разговор между мен и приятелски настроено извънземно:


– Децата са странен човешки вид, от чиито джобове и обувки изпада повече пясък, отколкото има на плажа; които могат да си изцапат дрехата в същата минута, в която им я облекат и които смело бъркат  в устата на куче, по-високо от самите тях. И ние въпреки всичко ги обичаме!


– Всемогъщи Земни Боже! Това дори и аз не мога да го постигна.