Геноцид срещу българските деца – какъв е резултатът след 4 ½ месеца…

 

Липсващите лекарства за онкоболните деца

 

    Резултат, що се отнася до институции, министерство и др. – няма. Резултат, що се отнася до медии и наши писма – се очаква. (Опитвам се да не се замислям докога ще очакваме и как това чакане се отразява на пряко засегнатите и техните близки).

    
Насред известно затишие и състояние близко до вакуум по нашата кауза, попаднах на един сайт за качване на прессъобщения и гарантираното им изпращане до над 250 български медии от всякакъв калибър – електронни, хартиени, регионални, национални и специализирани. 

Press Bulgaria

ми се видя чуден и веднага ми светна лампичката! Свързах се с момчетата и те дори ми заявиха, че за тази кауза няма нужда да пращам смс-а, който по принцип придружава услугата. Дори заради нас промениха софтуера и направиха възможно прикачването на всякакви файлове, не само .jpg, както беше преди моето включване.  Страхотно, нали? И така, след известно уточняване на текста с приятелите от Спаси, дари на…   го изпратихме на 8-ми юни следобяд, с прикачено последното ни писмо до вече-не-толкова-новия здравен министър. Всичко хубаво, само че … о, хайде, сещате се… до днес няма резултат! Ама никакъв! Не мога да кажа, че съм изненадана, просто разочарована. Това обаче все още е далеч от отказана.

    
Та, днес писах пак на Денислава Симеонова от Капитал Каузи. Спомняте ли си, че тя присъства на обсъждането при Омбудсмана на 12-ти април 2010 и след това ме увери, че Капитал ще застане зад каузата за всички липсващи лекарства (които не са малко и за ужас на болните се увеличават) и дори ще разработи онлайн регистър в помощ на хората. Писах за това още през април тук. Това благородно (но и много трудно) начинание още не се е осъществило. Затова сега отново им предлагам да направим кауза само с тази частна тема, чието евентуално положително разрешение да се яви прецедент и да открие пътя към решаване на целия казус. Да използваме досегашния си опит и резултати, да ги подкрепим с предписанията на Омбудсмана и въобще всички да съсредоточим усилията си в една точка. Как ви звучи?

    Ще чакаме отговорът на Денислава с надежда. Няма да се изморя да настоявам, че децата ни заслужават да растат и живеят в нормална страна. Обратното на безумна. Нали така?

 
Update: Денислава ми писа веднага! Никак не е забравила каузата ни  и предлага да я подготвим като Читателска кауза. Например като тази тук. Ще стане, ммм, тези дни. И нощи.