Международен ден за изкореняване на бедността

  
Днес, 17ти октомври, е обявен от ООН за ден за борба с бедността по света. Така плавно преминаваме от една социална тема – глада, към друга – бедността. И някак си, все си мислим за детския глад, за детската бедност, няма нужда да обяснявам защо. От Националната мрежа за децата твърдят, че в България бедни могат да се нарекат 20% от децата! Над 280 хиляди български деца растат в нищета…


  
А от Центъра за приобщаващо образование са обявили ученически конкурс за творба – рисунка, колаж, дори видео – на тема “Моята идея да спрем детската бедност”. Така темата ще влезе в повече ‘добри’ семейства. Те казват: “Вярваме, че дискусията за лицата на бедността по света и за детската бедност в частност се вписват в по-широкия контекст на актуалната обществена дискусия за права и отговорности. В този смисъл конкурсът ще позволи на младите хора да помислят по въпроса какво е бедност, какви са последиците за техните връстници и какво може да бъде направено за един справедлив свят, както и ще им даде трибуна, за да изразят своето мнение по креативен начин.”  

   Дъщеря ми е нарисувала картинка в четири части. На първата има принц с палат, а над тях пече слънце. На втората има бедно момче с колиба, а над тях вали дъжд. На третата принца вижда как живее бедното момче и се “хваща за главата”. На четвъртата момчето има хубава къща и купчина злато, а всички са усмихнати. Това е нейната осемгодишна представа за изкореняване на бедността. И това не е зле за начало, нали? 

 

 
 

  

ПП. А ето къде са качили рисунката, заедно с други – от хубави, по-хубави:) Всички предложения ще бъдат показани в София на 22ри октомври от 11ч в Борисовата градина, успех на всички и особено на каузата.