Предложение към Община Варна

altЗнаех за един конкурс, обявен от Община Варна и от още шест по-големи български града – този на Фондация “Bloomberg Philanthropies”. Търси се идея, която да подобри благосъстоянието, качеството на живот в града или средата и т.н. Все ми се въртеше в главата, докато тази сутрин не се събудих да им пиша за идеята, която всъщност имам от много години.

А то ‘случайно’ да се окаже, че днес е последният възможен ден на конкурса, като преди това срокът е бил удължаван. А после ‘случайно’ да се окаже, че днес е Световния ден на детето, обявен от ООН през 1959г. /темата на предложението ми е свързана с децата/.

Хм, хм, да видим, да видим…

Ето и го и него:

 *****

Варна е вторият по големина град в страната ни и може би най-бързо разрастващият се, след столицата. Във Варна има много деца, раждат се още повече, също толкова се заселват всяка година. Освен детски градини и училища, децата имат нужда от занимални, съоръжения за спорт и зали за изкуство. Всичко това го има в града ни, изборът е голям, но… родителите трябва да си плащат.

Бизнесът с курсове по танци, тренировки по всякакви спортове и различни дейности във Варна е активен и богат, но е точно това – бизнес. Има много родители, които не могат да си позволят да дават месечно нужните суми. А творческите занимания са изключително важни и необходими за баланса в организма и психиката на подрастващия човек. Изкуството е коректив на умствените занимания в училище, спортът – задължителен за тялото и ума. Но може би най-облагородяващото и хармонизиращо детето изкуство е музиката. И по-специално – свиренето на музикален инструмент.

Предложението ми е следното:

Да се създаде мрежа от сгради с оборудвани с всички необходими музикални инструменти помещения, където деца и ученици да могат да идват, да се учат да свирят и упражняват по всяко време. Разбира се, това да става под надзора и грижите на музикален педагог. Може да има курсове по танци, рисуване, пеене, спортни занимания, различни творчески активности. Всичко, свързано с изкуство, култура и запазване на българските традиции. И най-важното – да се предоставя на варненските деца безплатно.

Знам, че в момента такъв вариант съществува в Общинския детски комплекс и донякъде в Младежкия дом. Само че за град като Варна това не е достатъчно. Тази възможност за финансиране е шанс да се създаде мрежа от такива комплекси в целия град, във всеки квартал. Така че да е удобно на всички варненски деца и на техните родители. Близо и безплатно за всички.

В зависимост от това дали ще се оборудват вече съществуващи помещения или ще се изградят еднотипни малки сгради, финансовите и времеви параметри на предложението ще са различни. Идеалният вариант е да се предвидят сравнително отдалечени от жилищните сгради неголеми парцели във всеки квартал, да се направи еднотипен проект и да се построят симпатични музикални къщички, с нужните няколко зали за свирене и репетиции. Оборудвани с инструменти и с назначени от Общината музикални педагози и инструктори по танци и спорт. С подходящи помещения или открити пристройки, където удобно биха могли да чакат родителите, с малки кътове за игра на по-малките деца.

Децата ни заслужават подобна инвестиция! И сега Варна има доброто име на град с музикални традиции, с голямата привилигия и гордост да има Училище по изкуствата, с талантливите си деца. Само че основната тежест за това пада върху родителите, и все пак става дума за ограничен брой деца.

А какво би станало, ако музикалната грамотност и творческото образование е достъпно за всички от най-ранна възраст? Децата ни биха расли обогатени, хармонични и културни личности. По този начин биха се облагородявали всички членове на семействата, цялото население на общината и самата градска среда. „Моделът Варна” ще придобие съвсем друго значение – гордо, достойно, за пример.

В Германия във всяка община, дори и най-малката, има подобни помещения, изцяло оборудвани с музикални инструменти, предоставени на децата безплатно. В Швеция от първи клас всяко дете изучава музикален инструмент по избор. Резултатите са известни на всички.

Нека се присъединим към тях! Така по естествен и неоспорим начин Варна ще бъде културна, младежка и музикална столица на България и Европа! Градът ни го заслужава!

*****

Малко повече патос в общински конкурс не е излишен:)

Та това е. Нека стои тук за протокола. Може пък ‘случайно’ …