Детство без решетки


Традиционно подкрепям и се интересувам от реформите в детското правосъдие в България, а те вече са съвсем належащи!

От 2015-та тече една кампания – “Детство без решетки“. Ето какво се казва в нея:

“Детето, независимо дали е жертва или извършител, преди всичко трябва да се третира от закона като дете. И още, лишаването от свобода не само е вредно за едно дете, но и не спомага за предотвратяване на повторна постъпка. Лишаването от свобода е и най-скъпият и неефективен начин за “справяне” с деца в конфликт със закона.”

В рамките на тази кампания тече следната Петиция, а сега имат интересен призив към всички, които не са безразлични към тази тематика:

  “Кампанията “Детство без решетки” събира катинари, които ще се ползват за  създаването на инсталация с цел повишаване на обществената осведоменост относно нуждата от реформа в детското правосъдие. Инсталацията с 255 катинара, колкото е броят на децата, затворени във възпитателни училища-интернати и социално педагогически-интернати в България, ще бъде изградена с подкрепата на творческия колектив Destructive Creation през октомври в София.”

Симпатично, нали? Но за затворените деца не е толкова симпатично, колкото… животоопределящо.

От името на сайта си MamaMemi се включвам с катинари веднага! 🙂


А вие?

alt